esµAsib,nimµitsRmab;Føa)al;Tat;. – DVN 11

Thông số kỹ thuật

 • Mã cỏ
 • Chiều cao sợi cỏ
 • Khoảng cách hàng cỏ (inc)
 • Chất liệu và trọng lượng cụm cỏ
 • Số mũi khâu/ m2
 • Màu sắc
 • DVN 11
 • 50
 • 3/4
 • 9.500
 • 10.500
 • ពណ៌បៃតងបៃតង / លឿង
DVN 11mt.jpg
មុខ
DVN 11ms.jpg
ត្រឡប់មកវិញបាន
dvn11cc.jpg
សរសៃស្មៅកំពស់
DVN11mg.jpg
ដៃផ្នត់

Ý kiến của bạn